Een stedelijk ecodorp

Wie zijn wij?

De vereniging Eco aan de Zaan is een groep van betrokken en enthousiaste mensen die een stedelijk ecodorp in de Zaanstreek wil opzetten. Een ecodorp is een gemeenschap die op een gezonde en natuurlijke manier met elkaar en de aarde om wil gaan.

Eco aan de Zaan wil daarbij een voorbeeldfunctie en creatieve broedplaats zijn voor allerlei vernieuwende initiatieven op het gebied van duurzaamheid, groene energievoorziening, zelfredzaamheid, ecologisch (en klimaatneutraal) bouwen, permacultuur, natuurlijke samenlevingsvormen en alles wat daarmee samenhangt.

de-o-van-ecodorp_klein

In deze tijd van maatschappelijke transities waarin het duidelijk wordt dat wij op een andere manier onze samenleving en economie vorm moeten geven om onszelf en de volgende generaties een toekomst te kunnen bieden willen wij een inspiratiebron zijn voor iedereen die zich hier mee bezig wil houden.

Vandaar ook dat wij een stedelijk ecodorp willen realiseren dat op velerlei manieren verbonden is met de samenleving om haar heen. Wij willen dit dan ook realiseren door zoveel mogelijk samenwerking aan te gaan met gemeente, (lokale) bedrijven en organisaties.

 

Waar staan wij nu?

Op dit moment zijn wij o.a. samen met mensen van de gemeente (die hier positief tegenover staan) bezig te kijken hoe wij de plannen verder kunnen uitwerken, hoe wij een breder draagvlak kunnen creëren voor de bouw van een stedelijk ecodorp en welke locaties daarvoor in aanmerking komen.

Architecte Eva Stache, een voorloopster in ecologisch bouwen, is vanaf het begin bij deze gesprekken en eco aan de Zaan betrokken. Één van de ideeën is om als CPO project de plannen verder te ontwikkelen, al kunnen die plannen ook richting duurzame transformatie van bestaande bebouwing gaan.

 

Waar zijn wij nu mee bezig?

Op dit moment zijn wij vooral bezig om een breder scala van bedrijven, organisaties en groepen uit de samenleving bij de plannen en de ontwikkeling ervan te betrekken. Dit ook vanuit onze visie dat wij mensen uit alle segmenten van de samenleving met elkaar willen verbinden.

Op gezette tijden worden er bijeenkomsten georganiseerd om mensen te informeren en de kans te geven om te participeren in de realisatie van het eerste stedelijke ecodorp in de Zaanstreek. Ook geven wij regelmatig een (meer visuele) presentatie van onze plannen en visie. Dit laatste kan ook op aanvraag.

Bent u geïnteresseerd in onze plannen voor een stedelijk ecodorp in de Zaanstreek, wilt u graag dat wij een presentatie komen geven of wilt u een gesprek om te zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact met ons.

Ook kun je hier de Nut en Noodzaak lezen waarin uitgebreid beschreven staat wat wij verstaan onder een stedelijk ecodorp.

Samen maken wij de wereld!

 

Download hier de brochure stedelijk ecodorp 2016 (pdf)

Download hier het NUT EN NOODZAAK-document (pdf)